Õuealale parima atraktsiooni valimised

ÕUEALALE PARIMA ATRAKTSIOONI VALIMISED 2016

Tartu Laste Turvakodus on toimumas konkurss parima atraktsiooni valimiseks ringikujulisele turvaalale, mis asub turvakodu hoovi tagaosas (vt lisa 1). Käesoleva konkursi idee seisneb selles, et me valime ühiselt kõige parema, kõige huvitavama ja kõige lapsesõbralikuma atraktsiooni, mis teeniks meie kõigi ja eelkõige lapse huvisid turvalise ning arendava keskkonna loomisel.

Konkursi tingimused

  1. Käesoleval konkursil on esitatud valimik 14-st atraktsioonist, mis asub kaustas nimega: „Õuealale parima atraktsiooni valimised 2016,“ (kaust asub kasvatajate ruumis esimesel korrusel). Igal atraktsioonil on punane number paremal lehe üleval nurgas.
  2. Konkursi tulemusena valitakse üks atraktsioon, mis saab valimistel kõige rohkem hääli.
  3. Iga hääletaja saab hääletada ühe korra (hääletaja nimi pannakse kirja). Hääletajal on õigus valida välja ja järjestada tema arvates 3 parimat atraktsiooni. Sedelile tuleb märkida atraktsiooni ülemises nurgas olev number.
  4. Tulemused avalikustatakse 2. aprillil ning paigaldatakse siis kui annetustega on piisavalt raha kokku kogutud (häälte võrdsel jagunemisel heidab juhataja liisku).

Kõigil on võimalus toetada uue atraktsiooni soetamist!

Rahalisi annetusi on võimalik kanda meie sponsorarvele: Tartu Linnavalitsus a/a EE401010102030203008. Kindlasti palume ülekannetele lisada Tartu Laste Turvakodu viitenumbri: 33109185000000.

Raha laekumist on võimalik reaalajas jälgima hakata pärast konkursi lõppu siinsamas turvakodu kodulehel.

——————————-

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ДВОРОВЫЙ АТТРАКЦИОН 2016

Дорогие дети, родители, спонсоры и работники!

Тартуский детский приют проводит конкурс на лучший детский аттракцион для круглой площадки во дворе нашего приюта (см. приложение 1). Идея конкурса заключается в том, чтобы мы все вместе смогли выбрать самый лучший, самый интересный и самый безопасный аттракцион, который поможет создать для наших детей надежную и развивающую среду.

Условия конкурса

  1. На конкурс представлено 14 аттракционов, с которыми вы можете познакомиться, заглянув в папку „Õuealale parima atraktsiooni valimised 2016“ («Конкурс на лучший дворовый аттракцион 2016»). Папка находится в комнате воспитателей на первом этаже. Каждый аттракцион имеет свой номер, который указан красным цветом в правом верхнем углу листа.
  2. По итогам конкурса будет выбран один аттракцион, набравший наибольшее число голосов.

  3. Каждый участник может проголосовать только один раз (имя отдавшего голос записывается). При голосовании вы можете выбрать три самых понравившихся вам аттракциона и расположить их в порядке предпочтения. На бюллетене надо указать номера выбранных аттракционов (см. правый верхний угол картинки).

  4. Итоги конкурса будут объявлены 2 апреля. Установка аттракциона состоится, когда будет собрано достаточно пожертвований (если голоса разделятся поровну, заведующая бросит жребий). Все желающие могут поддержать установку аттракциона материально! За поступлением денег можно следить на домашней странице приюта: www.turvakodu.ee