Missioon / Visioon

MISSIOON

Me pakume ajutist kodu ning tuge, kaitset, turvalist ja sõbralikku elukeskkonda konfliktide, koduse hoolimatuse ja/või vägivalla tõttu ohtu sattunud või peavarjuta jäänud lastele ja peredele.

Meie turvakodu aluseks on koostöö, järjepidevus ja tulevikule orienteeritus.

Me pakume seeläbi:

  • oma töötajatele toetavat, sõbralikku ja väljakutseid esitavat töökeskkonda;
  • oma kasvandikele tuge ja kaitset ning turvalist ja sõbralikku elukeskkonda;
  • omanikele ootuste-eesmärkide täitmist/elluviimist

ning tegutseme koostöövaimus oma partneritega ja oleme oma tegevusega eeskujuks ümbritsevas keskkonnas.

VISIOON

Tartu Laste Turvakodu on abivajajatele sõbraliku ja toetava meeskonna poolt terviklahendusi pakkuv turvaline miljööteraapiline asutus.

VÄÄRTUSED

Kliendikesksus – Me hoolime oma klientidest, jõustades neid lähtuvalt individuaalsetest eripäradest ja vajadustest.

Koostöö ja meeskonnatöö – peame oluliseks omavahelist usaldust, paindlikkust, üksteisega arvestamist ja üksteise toetamist. Pöörame tähelepanu kogukonnatööle, kaasame vabatahtlikke, võtame vastu asendusteenistujaid, praktikante ja külalisi. Oleme tihedas koostöös erinevate asutustega, et ennetada ja lahendada konflikte ja riskiolukordi.

Järjepidevus – austame ja hoiame traditsioone, järgime kokkulepitud põhimõtteid ja väärtusi, töötame sihikindlalt seatud eesmärgi nimel.

Tulevikule orienteeritus – oleme algatusvõimelised ja avatud uutele ideedele, õpime ja arendame end regulaarselt.