Kontakt

Turvakoduteenus, Tiigi 55, Tartu, 50410

Tel: 736 1641

E-mail: turvakodu@tartu.ee

Registrikood: 75006701

Piret Värno
Juhataja
tel. 736 1640
mob. 5343 6827
piret.varno@tartu.ee
Turvakodu töö juhtimine, asutuse esindamine, personalitöö, majandustegevuse korraldamine. Andmekaitsespetsialisti ülesanded.
Klaarika Siliksaar
Sotsiaalpedagoog
mob. 5323 2285
Klaarika.Siliksaar@tartu.ee
Kliendi toimetuleku toetamine ja nõustamine. Koostöö korraldamine kliendi tugivõrgustikuga. Klientide toimikute ja muu dokumentatsiooni korrashoid. Statistika pidamine.
Kasvataja
tel. 736 1641
Klientide järelevalve ja turvalisuse kindlustamine.
Abikasvataja Tagab turvakodus turvalisuse ja järelevalve. Abistab kasvatajat.
Vladislav Latõšev
Majandusjuhataja
tel. 736 1641
mob. 5434 0440
Vladislav.Latosev@tartu.ee
Vastutab toidulao ja muu majandustegevuse eest.
Majahoidja Hoiab korras turvakodu territooriumi ja teeb majas pisiparandustöid.
Kokk Valmistab toidu.
Majaperenaine Hoiab korras turvakodu ruumid

 

Sotsiaalmajutusteenus lastega peredele, Rahu 8 II Korrus, Tartu, 50112

Tel: 736 1190

E-mail: turvakodu@tartu.ee

Registrikood: 75006701

                    

 

  Birgit Adamson

  Sotsiaalpedagoog

birgit.adamson@tartu.ee

  mob. 53022719

 

 Töö klientidega – tegevusplaani koostamine, nõustamine
 

  Korrapidaja

  rahu.smt@turvakodu.ee

  tel. 7361190

  mob. 58878507

 

 Ööpäevaringne valve