Tartu Laste Turvakodu tasuta riideabi teenuse kirjeldus

Tasuta riiete abi teenuse eesmärk:
Teenuse eesmärgiks on pakkuda majanduslikus raskustes inimestele, eeskätt lastega peredele tuge riiete, jalanõude jmt tasuta jagamisega.

Teenuse saajad:
Teenust saavad kõik soovijad (pole vahet, kas elad linnas või maal, milline on Sinu vanus), kes tunnevad, et neil puuduvad rahalised võimalused endale sobivate ning vajalike riiete või jalanõude soetamiseks.

Teenusele saamine:
Tasuta riiete abi saamiseks on kolm võimalust:

  • 1 kord kuus (igal kolmandal või neljandal laupäeval) on turvakodu parempoolne keldriuks avatud kell 10 – 13 (info jooksvalt Facebookis ja lastekaitse-/sotsiaaltöötajatel) – et jagada ära tasuta riieid, jalanõusid jmt – tulla võivad absoluutselt kõik.

  • Kui perel on majanduslik kitsikus – on võimalik pöörduda kas otse turvakodu poole või rääkida oma vajadusest elukohajärgse lastekaitsespetsialistile ja anda oma konkreetsed soovid teada – milliseid asju/esemeid on täpselt vaja, kas poisile või tüdrukule, lapse pikkus, jalanumber. Võimalusel aitame sobivaid esemeid leida ka lapsevanematele. 

  • Tasuta riideid või jalanõusid võivad küsida ka lapsed ise, sotsiaalpedagoogid, õpetajad koolidest, lasteaiaõpetajad või töötajad teistest asutustest vajadusel otse turvakodust – kui lapsel lasteaias või koolis on millestki puudus – enamasti leiame mingi sobiva lahenduse.

Teenuse hind:
Teenus on tasuta.

Teenuse sisu:

  • Tartu Laste Turvakodu võtab vastu kodanikelt vähekasutatud, puhtaid ja terveid riideesemeid, jalanõusid, voodipesu jmt.  Vastuvõtt toimub kindlatel päevadel – üks kord kuus – igal esimesel kolmapäeval. Et turvakodule endale kõik asjad ära ei kulu, siis jagatakse ülejäägid linnarahvale ära.

  • Turvakodu annab vajaminevaid riideid nii turvakodus elavatele lapsevanematele/lastele, kui ka peremajutusteenuse lastele ning korjab osad asjad lattu tagavaraks. Samuti aitame turvakodu poole pöördunuid – ühekordse riideabi küsijatele/soovijatele, kriisiolukorras olijatele.

  • Turvakodu ei saa garanteerida alati täpselt soovitud esemete olemasolu. Anda saame seda, mida on meile annetatud ja soovijatel on võimalus valida olemasolevate vahel.

     

Täpsem info: tel. 5323 2285