Tartu Laste Turvakodu Tasuta toitlustamise teenuse kirjeldus

Tasuta toidu teenuse eesmärk:
Teenuse eesmärgiks on pakkuda eriolukorras lastega peredele toiduabi.

Teenuse saajad:
Teenust saavad ajutises materiaalses kitsikuses (raha otsas, rahakott kadunud, töökaotus jmt ootamatud olukorrad) olevad Tartu linna sissekirjutusega lastega pered, kellel puuduvad vahendid oma perele toidu tagamiseks.

Teenusele saamine:
Tasuta toidu saamiseks tuleb lapsevanemal või eestkostjal pöörduda elukohajärgse lastekaitse spetsialisti poole ja seal kirjeldada oma olukorda ning teha avaldus tasuta toidu saamiseks. Tartu Linnavalitsuse lastekaitse spetsialist selgitab välja, kas vajadus on põhjendatud ning otsustab toiduabi kestvuse. Lastekaitse spetsialist võtab turvakoduga ühendust, lepib kokku päeva, millisest saaks turvakodu perele toiduabi andmist alustada ja antakse teada abi saajate arv ning periood, mille jooksul teenust osutada. Üldjuhul osutatakse teenust kord kvartalis ja kümne päeva jooksul. Vajadusel ja võimalusel pikendatakse teenuse perioodi – selleks peab pöörduma uuesti lastekaitse spetsialisti poole.

Teenuse hind:
Teenus on Tartu linna kodanikele tasuta.

Teenuse sisu:

  • Lapsevanem või eestkostja toob Tartu Laste Turvakodu kööki, aadressil Tiigi 55, tühjad nõud (kindlalt suletavad purgid/karbid) toidu transportimiseks toiduabi andmise alustamisele eelneval päeval või siis sama päeva hommikul.

  • Toidule saab järgi tulla alates kella 14st. Kaasa antakse lõunasöök kogu perele – ühel päeval supp ja magustoit, teisel päeval praad ja magustoit. Toidu kogused on välja arvestatud vastavalt portsjoni normidele.

  • Kui pere ei saa mõnel päeval toidule järele tulla või tuleb hiljem õhtupoole, siis ta annab sellest ise teada õigeaegselt.

  • Toitu on võimalik süüa ka kohapeal.

  • Kui pere pole tulnud kahel järjestikusel päeval toidule järgi ja pole sellest turvakodule ette teada andnud – lõpetatakse toidu väljastamine ja teavitatakse sellest ka lastekaitse spetsialisti. Uuesti toiduabi saamiseks peab pöörduma taas lastekaitse poole.

Info ja teatamine: tel. 7361641