Kontakt

Tiigi 55, Tartu, 50410

Tel: 736 1641

E-mail: turvakodu@tartu.ee

Registrikood: 75006701

 

Piret Värno
Juhataja
tel. 736 1640
mob. 5343 6827
piret.varno@raad.tartu.ee
Turvakodu töö juhtimine, asutuse esindamine, personalitöö, majandustegevuse korraldamine.
Keit Lipp
Sotsiaalpedagoog

tel. 736 1642
mob. 53232285
Keit.Lipp@raad.tartu.ee
Egle Peedor (pikemal puhkusel)
Kliendi toimetuleku toetamine ja nõustamine. Koostöö korraldamine kliendi tugivõrgustikuga. Klientide toimikute ja muu dokumentatsiooni korrashoid.
Kasvataja Klientide vastuvõtmine, järelevalve ja turvalisuse kindlustamine.
Abikasvataja Tagab turvakodus turvalisuse ja järelevalve. Abistab kasvatajat. Teostab turvakodu territooriumil heakorratöid ja väiksemaid remonditöid.
Lastehoiu kasvataja Korraldab päevakeskuse tegevust, sisustab laste vaba aega ja osutab õpiabi.
Majandusjuhataja Vastutab toidulao ja muu majandustegevuse eest. Täiskasvanute ühiskondlikult kasuliku töö korraldamine turvakodus.
Majahoidja Hoiab korras turvakodu territooriumi ja teeb majas pisiparandustöid.
Kokk Valmistab toidu.
Majaperenaine Hoiab korras turvakodu ruumid.