Kontakt

Tiigi 55, Tartu, 50410

Tel: 736 1641

E-mail: turvakodu@tartu.ee

Registrikood: 75006701

 

Piret Värno
Juhataja
tel. 736 1640
mob. 5343 6827
piret.varno@raad.tartu.ee
Turvakodu töö juhtimine, asutuse esindamine, personalitöö, majandustegevuse korraldamine. Andmekaitsespetsialisti ülesanded.
Kadri Roosalu
Sotsiaalpedagoog
tel. 736 1642
mob. 5323 2285
Kadri.Roosalu@raad.tartu.ee
Egle Peedor (pikemal puhkusel)
Kliendi toimetuleku toetamine ja nõustamine. Koostöö korraldamine kliendi tugivõrgustikuga. Klientide toimikute ja muu dokumentatsiooni korrashoid. Statistika pidamine.
Kasvataja
tel. 736 1641
Klientide vastuvõtmine, järelevalve ja turvalisuse kindlustamine.
Abikasvataja Tagab turvakodus turvalisuse ja järelevalve. Abistab kasvatajat. Teostab väiksemaid remonditöid.
Lastehoiu kasvataja Korraldab lapsehoiu tegevust, sisustab laste vaba aega ja osutab õpiabi.
Majandusjuhataja
tel. 736 1641
Vastutab toidulao ja muu majandustegevuse eest.
Majahoidja Hoiab korras turvakodu territooriumi ja teeb majas pisiparandustöid.
Kokk Valmistab toidu.
Majaperenaine Hoiab korras turvakodu ruumid.