Pikaajalised eesmärgid

Meie pikaajalised eesmärgid järjepideva arengu tagamiseks on:

  • tagatud kvaliteetsed teenused;
  • teenustest ja tegevustest teadlikud kliendid, rahastajad ja partnerasutused, toimiv ja tulemuslik võrgustiku koostöö;
  • asutuses pädev ja motiveeritud personal;
  • tagatud miljööteraapiline keskkond.