Vabatahtliku tegevusjuhend

Tartu Laste Turvakodu eesmärgiks on anda peavarju, toitu ja hoolitsust inimestele, kes on jäänud ilma koduta või ei saa seal mingil põhjusel (vägivald, lähedaste sõltuvusprobleemid, kodune hoolimatus vms) elada.

Tartu Laste Turvakodu vabatahtlike tegevusjuhend

 1. Vabatahtlikuks saamine:

 • Vabatahtlikuks soovijal on võimalik kandideerida kord kuus toimuval vabatahtlike koosolekul;

 • Vabatahtlik läbib ühekuulise katseperioodi, mille jooksul peab vabatahtlik osalema vabatahtlike koosolekutel ja vähemalt kaks korda kuus olema mõne turvakodus läbi viidava ürituse juures tegev kogenud vabatahtliku või turvakodu töötaja juhendamisel;

 • Katseperioodi edukal läbimisel sõlmitakse vabatahtlikuga “Vabatahtliku töö leping”.

 • Enne lepingu sõlmimist peab vabatahtlik turvakodule esitama väljavõtte karistusregistrist, et tal puudub karistatus Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse §-s 20 loetletud süütegude eest ja ta võib lastega töötada.

2. Vabatahtlikuna olen:

 • Põhiülesandena huviringi läbiviija (muusikaring, käsitööring, kangastelgede ring jne);

 • Lisaülesandena vabatahtlike koosolekutel kokku lepitud ürituste ja ettevõtmiste korraldaja ja läbiviija;

 • Õpiabi läbiviija;

 • Liikmete listis teada antud erakorraliste ülesannete täitja.

3. Vabatahtlikult eeldame:

 • Soovi ja aega regulaarselt tegeleda laste ja noortega, kes elavad turvakodus ja/või käivad turvakodu päevakeskuses;

 • Kord kuus toimuval vabatahtlike koosolekul osalemist;

 • Turvakodus vabatahtlikuna tegutsemist vähemalt 2 korda kuus;

 • Vabatahtlike päevaraamatusse (asub puhketoas) oma kohalkäimiste ja tehtud töö kirja panemist;

 • Järgmise kuu graafikusse (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dIWkYo-hDEHVf5tLFwCYwmBL6FNEWw30IMPtNNQPo2w/edit#gid=0) enda kirja panemist, et oleks näha, kes millise ürituse või muu ettevõtmisega seotud on;

 • Puhtuse ja korra hoidmist;

 • Viibimist turvakodus kuni oma ülesande täitmiseni, mis jääb ajavahemikku 10- 20;

 • Teatamist mõistliku aja jooksul ette enda mitte osalemisest, kui on eelnevalt lubatud abiks olla;

 • Endale teatavaks saanud turvakodu elanike delikaatsete isikuandmete ja muu asutuse konfidentsiaalse informatsiooni saladuses hoidmist kolmandate isikute eest.

4. Turvakodu pakub vabatahtlikule:

 • võimalust heategevuseks, ühistegevuseks, eneseteostuseks ja enese arendamiseks;
 • võimalust tegeleda ja suhelda laste ja noortega;
 • meeldivat seltskonda;
 • vajalikke töövahendeid. Kui vajate lisavahendeid, andke sellest julgelt teada sotsiaalpedagoogile või juhatajale;

5. Veel on vajalik teada:

 • ära jäta oma isiklikke asju järelvalveta lukustamata ukse taha (hoia garderoobi uks lukus);
 • tervishoiuameti eeskirjade tõttu ei tohi sa siseneda kööki ega aidata kasvatajat toidu jagamisel ega laudade katmisel;
 • kui sul tekib lastega probleeme, kutsu julgesti kasvataja või abikasvataja appi;
 • jaga julgelt oma tähelepanekuid laste kohta kasvatajate, sotsiaaltöötaja ja juhatajaga;
 • teiste vabatahtlikega saad kõige paremini suhelda Facebook´i kaudu – Kilbu- Tartu Laste Turvakodu ja MTÜ Kilpkonn vabatahtlikud